STUDIA – No. 4(5) December 2013
 /  Academica / Studia Series / STUDIA – No. 4(5) December 2013

STUDIA – No. 4(5) December 2013

CUPRINSUL

 

SECȚIUNEA GEOGRAFIA TURISMULUI

 

 JAPONIA – MIRACOLUL   ECONOMIC

Nicoleta Daniela GORON – coordonator, Adriana LOBONȚIU (POPOVICI), Ilona VARGA (BALINT)

 

 ANALIZA ELEMENTELOR GEOMORFOMETRICE ÎN BAZINUL VĂII VĂRATECULUI ȘI IMPLICAȚII ÎN ANALIZA PROCESELOR GEOMORFOLOGICE ACTUALE

Adrian TORPAN – coordonator,  Mihaela FLOREA

 

SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE

 

 UNELE CONTRIBUŢII ALE ASIGURĂRILOR LA DEZVOLTAREA PIEŢEI MUNCII

Loredana RĂHĂU – coordonator, Anamaria STOIAN

 WESTERN UNION SAU MONEYGRAM? ACEASTA ESTE ÎNTREBAREA 

 Andreea IGNAT – coordonator, Aurel BEJENARU – coordonator, Iulia Aletta FODOR, Oana Raluca NEGREA

 

 SALARIZAREA ÎN ROMÂNIA COMPARATIV CU ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE 

Eva VASLOBAN – coordonator, Margareta CIOTEA – coordonator, Ionela Bianca CAIA, Ana Maria GÎRBULEŢ

SECȚIUNEA PSIHOLOGIE

 

 ANALIZA DE 360 GRADE A MANAGERULUI 

Manuela GYORGY  – coordonator, Cristina Monica ORMENIȘAN, Orsolya BACIU

 ASPECTE ALE SEXISMULUI ÎN CINEMATOGRAFIE. TESTUL BECHDEL  

Anca NEMEŞ  – coordonator, Dacian OPREAN

 

SECȚIUNEA DREPT