Biblioteca

Servizi e facilità offerte ai lettori:

 • Salalettura conformealle norme europee
 • Orario giornaliero (lunedì-venerdì) tra le 08,00-20,00, e durante lesessioni anche alsabato tra le 09,00-16,00
 • Sala multimedia completa di computer collegati all’Internet
 • Possibilitàdi scansione -gratuita- di mappe, grafici, schemi
 • Scambio interbibliotecario
 • Bibliografiesu richiesta

Contatto: biblioteca@cantemir.ro

 

Attività ORGANIZZATE dalla biblioteca

Festeggimento delGIORNO EUROPEODELLA CREATIVITÀ ARTISTICAattraverso una mostra, atelierdi creazionee momenti artistici

LA NOTTE DELLE BIBLIOTECHE, attraverso cui è segnato il ”Giornointernazionale del libroe dei diritti d’autore”, in pratica un pomeriggio pieno di concorsi interattivi, individualio di squadre, momenti artistici, atelier di creazione elotteria

 

INFORMAZIONI UTILI

Base dati gratuite:

 • Academic Open Internet Journal: http://www.acadjournal.com
 • Austrian Academy of Sciences: http://www.oeaw.ac.at
 • Baza de date TEMPO-Online a Institutului Național de Statistică: http://statistici.insse.ro/shop/?page=info
 • Berkeley Digital Library SUN SITE: http://berkeley.edu
 • Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org
 • Elctronic Journals and Magazines: http://www.sociosite.net/journals.php
 • Electronic Journals Library: http://www.e-journals.org
 • Free Manuals: http://the-manuals.com
 • Global Text Project: http://globaltext.terry.uga.edu
 • Internet Public Library: http://www.ipl.org
 • MagPortal: http://www.magportal.com
 • MIT (Massachusetts Institute of Technology) Open Courseware: http://ocw.mit.edu
 • Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
 • RePEc (Research Papers in Economics): EconAcademics: http://econacademics.org, EconPapers: http://econpapers.repec.org
 • Research Resources for the Social Sciences: http://www.socsciresearch.com
 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich: http://www.library.ethz.ch
 • The Directory of Open Access Repositories: http://opendoar.org
 • The European Library: http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html
 • The Internet Archive: http://archive.org
 • The Online Books Page: http://onlinebooks.library.upenn.edu
 • The Open Library: http://www.openlibrary.org
 • United Nations: http://www.un.org/en/databases
 • Webopedia: webopedia.com
 • Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83
 • Informaţii legate de accesul studenţilor şi masteranzilor la serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană Mureş: http://www.bjmures.ro/inscrierea.php

 

 

Bibliotecheaccademiche centralidello Stato:

 • U. „Lucian Blaga” Cluj-Napoca (www.bcucluj.ro)
 • U. „Eugen Todoran” Timişoara (www.bcut.ro)
 • U. „Carol I” Bucureşti (www.bcub.ro)
 • U. „Mihai Eminescu” Iaşi (www.bcu-iasi.ro)

 

 

Case editrici di Romania:

 • ALL (all.ro)
 • C.C.A.R. (www.ceccar.ro)
 • Beck (www.beck.ro)
 • Carte Universitară (carteuniversitara.ro)
 • Casa Cărţii de Ştiinţă (casacartii.ro)
 • Curtea Veche (curteaveche.ro)
 • Dacia (edituradacia.ro)
 • Didactică şi Pedagogică (edituradp.ro)
 • Economică (edecon.ro)
 • Editura Academiei Române (ear.ro)
 • Enciclopedică (edituraenciclopedica.ro)
 • Humanitas (humanitas.ro)
 • Institutul European (euroinst.ro)
 • Lumen (edituralumen.ro)
 • Lumina Lex (edituraluminalex.ro)
 • Meteor Press (meteorpress.ro)
 • National (editura-national.ro)
 • Niculescu (niculescu.ro)
 • Polirom (polirom.ro)
 • Presa Universitară Clujeană (editura.ubbcluj.ro)
 • RAO (raobooks.com)
 • Risoprint (risoprint.ro)
 • Sedcom Libris (editurasedcomlibris.ro)
 • Tehnică (edituratehnica.ro)
 • Teora (teora.ro)
 • Trei (edituratrei.ro)
 • Univers Enciclopedic (universenciclopedic.ro)
 • Universitară (editurauniversitara.ro)
 • Universul Juridic (universuljuridic.ro)
 • Wolters Kluwer (wolterskluwer.ro)

 

 Instituzioni, riviste specialistiche online:

 

Del settore legale:

 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor: http://www.anpc.ro
 • Avocatul Poporului: http://www.avp.ro
 • Camera de Comerţ şi Industrie a României: http://www.ccir.ro
 • Camera Deputaţilor: http://www.cdep.ro
 • Centre International de Criminologie Comparée, Université de Montréal: http://www.cicc.umontreal.ca
 • Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/index_ro.htm
 • Consiliul Europei: http://www.coe.int
 • Consiliul Legislativ: http://www.clr.ro
 • Consiliul Superior al Magistraturii: http://www.csm1909.ro
 • Curtea Constituţională: http://www.ccr.ro
 • Curtea Europeana a Drepturilor Omului: http://www.echr.coe.int
 • Curtea Internaţională de Justiţie: http://www.icj-cij.org
 • Curtea Penală Internaţională: http://www.icc-cpi.int
 • Direcţia Naţională Anticorupţie: http://www.pna.ro
 • European Society of Criminology: http://www.esc-eurocrim.org
 • Guvernul României: http://www.gov.ro
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: http://www.scj.ro
 • Institutul de Criminalistică: http://www.igpr.ro/Criminalistic/index.htm
 • Institutul European din România: http://www.ier.ro
 • Institutul Naţional al Magistraturii: http://www.inm-lex.ro
 • Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici”: http://www.legmed.ro
 • Institutul Naţional de Statistică: http://www.insse.ro
 • Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO): http://www.irdo.ro
 • INTERVICT, The International Victimology Institute Tilburg: http://www.tilburguniversity.edu
 • MEDIARCOM, Asociatia Europeana de Mediere: http://www.mediarcom.com
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor: http://www.mai.gov.ro
 • Ministerul Afacerilor Externe: http://www.mae.ro
 • Ministerul Justiţiei: http://www.just.ro
 • National Criminal Justice Association: ncja.org
 • National Criminal Justice Reference Service: http://www.ncjrs.gov
 • OECD (Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare): http://www.oecd.org
 • Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci: http://www.osim.ro
 • Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: http://www.onrc.ro
 • OLAF, European Commission European Anti-Fraud Office: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
 • ONPCSB, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: http://www.onpcsb.ro
 • Organizaţia Naţiunilor Unite: http://www.un.org
 • Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO): http://www.nato.int
 • Országos Kriminológiai Intézet (National Institute of Criminology Hungary): http://en.okri.hu
 • Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu
 • Portalul Uniunii Europene: http://www.europa.eu
 • Preşedintele României: http://www.presidency.ro
 • Monitorul Oficial: http://www.monitoruloficial.ro
 • Revista “Drepturile Omului”: http://www.revistadrepturile omului.ro
 • Revista “Romanian Journal of European Affairs”: http://www.ier.ro/index.php/revista
 • Revista “Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Jurisprudentia”: http://studia.law.ubbcluj.ro
 • Revista Română de Proprietate Industrială: http://www.osim.ro/publicatii/rrpi/rrpi_all.htm
 • Şcoala naţională de grefieri: http://www.grefieri.ro
 • Senatul României: http://www.senat.ro
 • Serviciul Român de Informaţii: http://www.sri.ro
 • Site-ul univ.dr. Tudorel Butoi: http://www.psiho-crime.ro
 • Societatea pentru Excelenţă în Administraţia Publică: http://www.seap.ro
 • Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică: http://www.criminologie.ro
 • Societatea Română pentru Drepturile Omului: http://www.srdo.ro
 • Southeast European Law Enforcement Center (SELEC): http://www.secicenter.org
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia: http://studia.law.ubbcluj.ro
 • The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI): http://www.heuni.fi
 • The Institute of Criminology and Social Prevention (ICSP) Prague: http://www.ok.cz/iksp/en/aboutus.html
 • Transparency International: http://www.transparency.org
 • United Nations Crime and Justice Information Network: http://www.uncjin.org
 • United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI): http://www.unicri.it
 • United Nations Office on Drugs and Crime: http://www.unodc.org
 • Uniunea Naţională a Barourilor din România: http://www.unbr.ro
 • Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România: http://www.uniuneanotarilor.ro
 • Uniunea Naţională a Mediatorilor din România: http://www.unmr.ro
 • http://www.medierea.ro
 • http://www.avocatnet.ro
 • http://avocatura.com
 • http://www.dreptonline.ro
 • http://www.euroavocatura.ro
 • http://juridice.ro
 • http://www.law.duke.edu/scholarship/journals
 • http://www.restorativejustice.org

Del settore della geografia:

 

 • Administraţia Naţională de Meteorologie: http://www.meteoromania.ro
 • Arhiva de Folclor a Academiei Române, Institutul Cluj-Napoca: http://folkarchivecluj.ro
 • Asociaţia de Ecoturism din România: http://www.eco-romania.ro
 • Asociaţia Drumeţii Montane: http://www.drumetiimontane.ro
 • Asociaţia geomorfologilor din România: geomorfo.ro
 • Asociaţia internaţională de promovare a turismului dunărean: http://www.danube-river.org
 • Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România: http://www.anat.ro
 • Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC): http://www.antrec.ro
 • Asociaţia Română pentru cazare şi turism ecologic Bed & Breakfast: http://www.bed-and-breakfast.ro
 • Autoritatea Naţională pentru Turism: http://www.minind.ro/turism/contact_turism.html
 • Centrul Naţional de Cartografie: http://www.cngcft.ro
 • Comisia Europeană pentru Turism (European Travel Commission): http://www.etc-corporate.org
 • Complexul muzeal judeţean Neamţ: www.neamt.ro/cmj/etnografie/index.html
 • Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor (World Travel&Tourism Council): http://www.wttc.org
 • EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites): http://www.eumetsat.int/Home/index.htm
 • Europe a never-ending journey: http://www.visiteurope.com
 • European Centre for Medium-Range Weather Forecasts: http://www.ecmwf.int
 • Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc: http://www.fptr.ro
 • Forum Geografic: studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, Universitatea din Craiova: http://cis01.central.ucv.ro/forumgeografic
 • GeoReview, Scientific Annals of “Ştefan cel Mare” University of Suceava, Geography Series, http://atlas.usv.ro/georeview
 • Human Geographies: Journal of Studies and Research in Human Geography, Universitatea din Bucureşti: humangeographies.org.ro
 • Institutul de Memorie Culturală: www.cimec.ro
 • Institutul de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu”: http://www.acad.ro/ief
 • Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor: http://www.inhga.ro
 • Intergovernmental Panel of Climate Change: http://www.ipcc.ch
 • Journal of Urban and Regional Analysis, Universitatea din Bucureşti: jurareview.ro
 • Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale: http://www.madr.ro
 • Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice: http://www.mdrt.ro
 • Ministerul Economiei: http://www.minind.ro
 • Ministerul mediului şi pădurilor: http://www.mmediu.ro
 • Ministerul transporturilor şi infrastructurii: http://www.mt.ro
 • Muzeul de etnografie universală “Franz Binder” Sibiu: www.franzbinder.sibiu.ro
 • Muzeul de etnografie Braşov: www.etnobrasov.ro
 • Muzeul de etnografie şi artă populară Baia Mare: www.etnografie-maramures.ro
 • Muzeul de etnografie Pucioasa: www.muzee-dambovitene.ro/ro/etnografie_pucioasa.php
 • Muzeul etnografic al Transilvaniei: www.muzeul-etnografic.ro
 • Organizaţia Mondială a Turismului: http://www2.unwto.org
 • Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România: http://www.spas.ro
 • Revista de turism: studii şi cercetări în turism: revistadeturism.ro
 • Romanian Review of Regional Studies:http://rrs.reviste.ubbluj.ro
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Ambientum: http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/ambientum/index.html
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Historia Artium: http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/historiaartium
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Geographia: http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/geographia/index.html
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Geologia: http://bioge.ubbcluj.ro/studia, http://scholarcommons.usf.edu/geologia
 • The Institute for Mountain Research: Man and Environment (IGF): http://www.mountainresearch.at/index.php/en
 • World Meteorogical Organization: http://www.wmo.int
 • http://www.ecomagazin.ro
 • http://www.geography.about.com
 • http://www.google.com/earth/index.html
 • http://www.green-report.ro
 • http://www.infoturism.ro
 • http://www.romturism.ro
 • http://www.traseeromania.ro/trasee-montane-drumetie-si-trekking
 • http://www.travelmagazine.ro
 • http://travelweek.ro
 • http://www.turism.execom.ro
 • http://www.turism.ro
 • http://www.turismulresponsabil.ro

Del settore della psicologia:

 • ABC Human Capital: www.abchumancapital.ro
 • Academy of Cognitive Therapy: http://www.academyofct.org
 • Agentia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale: http://www.anpcdefp.ro
 • Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă: http://www.protectiamuncii.ro
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: http://www.anofm.ro
 • American Psychological Association: http://www.apa.org
 • Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională: http://www.apio.ro
 • Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului Iaşi: http://www.apfc.ro
 • Asociaţia de Psihoterapie Pozitivă: http://www.positum.ro
 • Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.): http://www.resurseumane-aur.ro
 • Asociaţia NLP interactiv: http://www.nlpinteractiv.ro
 • Asociaţia pentru educaţie şi cercetare EDU CER: http://www.educer.eu
 • Asociaţia Psihologilor din Banat: http://www.apsib.ro
 • Asociaţia Psihologilor din Transporturi, Muncă şi Servicii: http://www.aptms.net
 • Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană: http://hipnozaclinica.ro
 • Asociaţia Română de Psihologie Transpersonală: http://www.arpt.ro
 • Asociaţia Română de Psihoterapie Psihanalitică: http://psihoterapiepsihanalitica.com
 • Association for Behavioral and Cognitive Therapies: http://www.abct.org
 • Autoritatea Naţională pentru Calificări: http://www.anc.gov.ro
 • Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică: http://www.ancs.ro
 • Beck Institute for Cognitive Therapy and Research: http://www.beckinstitute.org
 • Centrul de Asistenţă în Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru Persoane cu Deficienţe de Vedere: http://cata.centre.ubbcluj.ro
 • Colegiul Psihologilor din România: http://www.copsi.ro
 • Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior: http://www.cncsis.ro
 • Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior: http://www.cnfis.ro
 • Electronic Journal for the Integration of Technology in Education: http://ejite.isu.edu
 • Electronic Journal of Research in Educational Psychology: investigacion-psicopedagogica.org/revista/english/index.php
 • Euroguidance România – National Centre for Vocational Guidance: http://www.euroguidance.net/?page_id=1797
 • European Association for Behavioral and Cognitive Therapies: http://www.eabct.com
 • European Association for Psychotherapy: http://www.europsyche.org
 • European Association of Research Managers and Administrators: http://www.earma.org
 • European Centre for the Development of Vocational Training: http://www.cedefop.europa.eu
 • European Commission, EURAXESS: http://ec.europa.eu/euraxess
 • European Commission: Education&Training: http://ec.europa.eu/education/index_en.html
 • European Commission: Employment, Social Affairs&Inclusion: http://ec.europa.eu/social/home.jsp
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: http://www.eurofound.europa.eu
 • Federaţia Română de Psihoterapie: http://www.psihoterapie.ro
 • Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară: http://www.fndc.ro
 • INCSMPS (Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi Protecţie Socială): http://www.incsmps.ro
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: http://www.ise.ro
 • International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health: http://www.psychotherapy.ro
 • International Journal of Special Education: internationaljournalofspecialeducation.com
 • International Training Centre: http://www.itcilo.org
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: http://www.edu.ro
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: http://www.mmuncii.ro
 • Romanian Association of Research Managers and Administrators: http://www.rarma.ro
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Psychologia-Paedagogia: http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/psichologia/index.html
 • The International Transactional Analysis Association: http://itaaworld.org
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: http://www.unevoc.unesco.org
 • Universitatea din Bucureşti, resurse educaţionale, e-books: http://unibuc.ro/n/resurse/E-Books.php
 • http://infoacademix.blogspot.ro
 • http://www.infopsihologia.ro
 • http://www.mindcare.ro
 • http://www.psihanaliza.net
 • http://www.psiholife.ro
 • http://www.psihologiaonline.ro
 • http://www.psihoteca.com
 • http://www.psychologies.ro
 • http://www.psyvolution.ro
 • http://www.sistempsi.ro

 

Del settore economico:

 • Academia de Studii Economice Bucureşti, biblioteca digitală: http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp
 • African Journals OnLine (AJOL): http://www.ajol.info
 • Appraisal Institute of Canada: http://www.aicanada.ca
 • Asociaţia Auditorilor Interni din România: http://www.aair.ro
 • Asociaţia de Ecoturism din România: http://www.eco-romania.ro
 • Asociaţia internaţională de promovare a turismului dunărean: http://www.danube-river.org
 • Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România: http://www.anat.ro
 • Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC): http://www.antrec.ro
 • Asociaţia Română pentru cazare şi turism ecologic Bed & Breakfast: http://www.bed-and-breakfast.ro
 • Autoritatea Naţională pentru Turism: http://www.minind.ro/turism/contact_turism.html
 • Banca Centrală Europeană (European Central Bank): http://www.ecb.int
 • Banca Mondială (The World Bank): http://www.worldbank.org
 • Banca Naţională a României: http://bnro.ro
 • Bursa de Valori Bucureşti: http://www.bvb.ro
 • Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS): http://www.sibex.ro
 • Camera Auditorilor Financiari din România: http://www.cafr.ro
 • Camera de Comerţ şi Industrie a României: http://ccir.ro
 • Comisia de Supraveghere a Asigurărilor: http://www.csa-isc.ro
 • Comisia Europeană pentru Turism (European Travel Commission): http://www.etc-corporate.org
 • Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor (World Travel&Tourism Council): http://www.wttc.org
 • Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR): http://www.ceccar.ro
 • Europe a never-ending journey: http://www.visiteurope.com
 • European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG): efrag.org
 • European Journal of Interdisciplinary Studies: http://www.ejist.ro
 • Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc: http://www.fptr.ro
 • FEE – The Federation of European Accountants: fee.be
 • Fondul Monetar International (IMF): http://www.imf.org/external/index.htm
 • Guvernul României: http://www.gov.ro
 • Information Research – an international electronic journal: http://informationr.net/ir
 • Institutul Bancar Român: http://www.ibr-rbi.ro
 • Institutul Naţional de Statistică: http://www.insse.ro
 • International Valuation Standards Council: http://www.ivsc.org
 • Ministerul afacerilor externe: http://www.mae.ro
 • Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice: http://www.mdrt.ro
 • Ministerul economiei: http://www.minind.ro
 • Ministerul finanţelor publice: http://www.mfinante.ro
 • Ministerul integrării europene: http://www.mie.ro
 • Ministerul mediului şi dezvoltării durabile: http://www.mmediu.ro
 • National Bureau of Economic Research: http://www.nber.org
 • Organizaţia Mondială a Turismului: http://www2.unwto.org
 • Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România: http://www.spas.ro
 • Rubinian – info, documente, consultanţă de afaceri: http://rubinian.com
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Informatica: http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Mathematica: http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-m/
 • Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Oeconomica: http://studiaoeconomica.ubbcluj.ro
 • The European Group of Valuers’ Associations: http://www.tegova.org
 • Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR): http://nou.anevar.ro
 • http://www.conta.ro
 • http://www.contabilul.manager.ro
 • http://www.contacafe.ro
 • http://www.ifrs.org
 • http://www.infoturism.ro
 • http://www.romacor.ro
 • http://www.siteaudit.ro
 • http://www.tour-romania.info
 • http://www.travelworld.ro
 • http://www.turism.ro