Pianificazione esami


 

Facoltà di Medicina

♦ ”Pentru buna desfășurare a examenelor în sesiunea de iarnă și pentru asigura un interval optim între examene, în sesiunea de iarnă, acestea se programează și se susțin la interval de minim 2 zile pentru fiecare an de studiu.”

Extras din procesul verbal al Consiliului Facultății de Medicină din data de 16.01.2023.

 


OFFERTA ACCADEMICA ›

 Ammisione 2022 »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia o geografia del turismo ti aspettiamo da noi!