CONTATTA

• Informazioni sull’Università: Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, România
Diamante University School & Business,
Via Sant‛Anna IITronco 18D 89128 – Reggio Callabria.
Mail : cantemir.italia@gmail.com
Telefono:+39 3292767032

• D.P.P.D – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic ↵
Director: Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu
E-mail: adriana.tomuletiu@gmail.com

• Formare Profesională și Studii Postuniversitare ↵
Telefon: +40365430396
E-mail: formare@cantemir.rouniversitatedimitriecantemir@gmail.com

• Biblioteca ↵
E-mail: biblioteca@cantemir.ro
Program: —–

 • Relații internaționale        • Contact – Erasmus+  ↵

• TEAMS ↵
E-mail:  suport.it@targumures.onmicrosoft.com
〈 precizați: numele (din certif. de naștere), numele (după căsătorie, în paranteză),
inițiala numelui tatălui, prenumele, facultatea, specializarea, anul de studiu și adresa de e-mail.〉

• Strategii, Programe și Proiecte  ↵
Director: Lect. dr. Sorina-Mihaela Bălan
E-mail:  proiecte@cantemir.ro; bsorinamihaela@yahoo.com

• PROIECT:  Practica Inovativă a Studenților – UDC ↵
Manager proiect: Lect. dr. Sorina Mihaela Bălan
Telefon: 0744-504549
E-mail: proiecte@cantemir.ro practica.inovativa.udc@gmail.com

 


OFFERTA ACCADEMICA    ›

 Ammisione 2021 – 2022  »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia, geografia del turismo o ingegneria* ti aspettiamo da noi!