Regulament Camin

Regulament de Ordine Interioara al Caminului JUNIOR pentru studenti si elevi

Capitolul I. – Dispozitii Generale

 1. Regulamentul de ordine interioara al caminului JUNIOR pentru studenti si elevi –numit in continuare camin – cuprinde normele de functionare a caminului, prevederile specifice unui camin pentru studenti si elevi precum si drepturile si obligatiile acestora.

 2. Regulamentul de ordine interioara este parte integranta a acordului de cazare, prevederile regulamentului constituind obligatii acorduale.

 3. Respectarea regulamentului este obligatorie atat pentru conducerea caminului cat si pentru studentii si elevii cazati in camin.

 4. In incinta caminului sunt interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea actiunilor de propaganda politica si prozelitism religios precum si orice activitati care incalca normele morale si care pun in pericol sanatatea fizica si / sau psihica a studentilor si elevilor;

 5. In cazul in care elevul cazat in camin nu a implinit varsta de 18 ani, acordul se semneaza de unul din parintii ori intretinatorii legali.

 6. Data limita pana la care trebuie platita taxa de cazare este data de 15 a lunii pentru care se achita taxa.

 7. Data limita pana la care trebuie platit consumul de utilitati (apa, calda, energie termica si calorica) este dupa 5 zile de la afisare.

 8. Daca se depasesc termenele prevazute la punctul 6 si 7, se aplica penalitati de intarziere in cuantum de 0,25% pe zi, pana la achitarea integrala a debitului.

Neplata debitului pana la data de 15 a lunii in care era scadent, atrage atat rezilierea de drept a acordului (incepand cu data de intai a lunii urmatoare) fara vreun alt demers ori formalitate si fara interventia instantei judecatoresti cat si recuperarea datoriei .

 1. Studentii si elevii unitatilor de invatamant apartinand Fundatiei Ecologice „Dimitrie Cantemir” Targu-Mures au prioritate la repartizarea in caminul JUNIOR. In limita locurilor disponibile vor putea fi cazati si studenti de la alte institutii de invatamant din Targu Mures, pe baza recomandarii eliberate de institutia respectiva si cu conditia incheierii acordului de cazare pentru un an universitar.

 2. Cheile camerelor se pastreaza la paznicul caminului, in locul special amenajat in acest sens.

 3. Administratia caminului nu ofera plapuma/patura si lenjeria pentru pat, acestea trebuind aduse de persoanele cazate in camin.

Capitolul II. – Drepturile Locatarilor

 1. Locatarii au dreptul sa primeasca vizita unor persoane straine, care nu sunt cazate in camin, cu acceptul colegilor de camera. Vizitatorii vor preciza camera si persoana la care merg, accesul fiindu-le permis numai dupa legitimare si doar daca persoana cautata este in camera.

 2. Pe durata vizitei, actul de identitate al vizitatorului ramane la paznic, care il va inregistra in registrul vizitatorilor.

 3. Vizitatorii au obligatia sa paraseasca caminul cel mai tarziu la ora 2200, exceptie de la aceasta regula facand doar parintii ori fratii/surorile persoanei vizitate.

 4. Pagubele materiale (stricaciunile) facute de vizitatori se suporta de persoana care a primit vizitatorii.

 5. Locatarii au dreptul sa aduca, pentru folosinta proprie ori comuna cu colegii de camera, urmatoarele aparate : televizor, radio, frigider si calculator. In acest caz, impartirea consumului de energie electrica se va face tot in mod egal, colocatarii care convin altfel reglementandu-si in mod direct aceasta problema.

 6. Locatarii au dreptul sa foloseasca reteaua de televiziune prin cablu in conditiile prevazute in acordul de cazare.

 7. Locatarii au dreptul ca, la sfarsitul sesiunii a II.-a de examene, sa-si retina locul pentru sesiunea de toamna, cu conditia de a achita, anterior parasirii caminului, taxa de cazare corespunzatoare perioadei respective si garantia .

 8. Locatarii au dreptul ca la sfarsitul unui an universitar sa-si retina locul pentru anul universitar urmator, cu conditia ca, anterior parasirii caminului, sa incheie acordul de cazare si sa achite taxa de cazare corespunzatoare primei luni (octombrie) si garantia.

 9. Administratia caminului asigura curatenia in fiecare camera de doua ori pe saptamana, iar spatiile de folosinta comuna zilnic.

Capitolul III. – Obligatiile Locatarilor

 1. Sa respecte intocmai prevederile acordului de cazare si cele ale regulamentului de ordine interioara.

 2. Sa foloseasca obiectele din inventarul camerei numai conform destinatiei lor constructive si fara a le deteriora.

 3. Sa aduca la cunostinta administratiei caminului orice defectiune ori functionare anormala a instalatiilor ori obiectelor aflate in dotarea camerei.

 4. Sa pastreze curatenia in camere si in spatiile de folosinta comuna.

 5. Sa foloseasca numai aparate electrice standard, fara improvizatii care ar putea provoca accidente.

 6. Sa respecte linistea in camin si sa aiba relatii civilizate cu colegii de camera si cu ceilalti colocatari. Programul obligatoriu de liniste este cuprins intre orele 15 – 17 si 22 – 06, iar pe perioada sesiunilor de examene si in restul timpului.

 7. Locatarii au obligatia ca, cu concursul administratiei caminului, sa faca demersurile necesare inscrierii in cartea de imobil.

 8. Sa incuie usa camerei si sa predea cheia paznicului de serviciu, cheile camerelor pastrandu-se la panoul special amenajat care se afla la paznic.

 9. La parasirea caminului (incetarea conventiei), locatarul este obligat sa predea administratorului inventarul pentru care a semnat de primire la incheierea acordului de cazare, cheia camerei si a dulapului precum si legitimatia de locatar al caminului.

 10. La parasirea caminului (incetarea conventiei) locatarii sunt obligati sa-si achite toate restantele de plata privind taxa de cazare si consumul de utilitati.

 11. Locatarii au obligatia si interesul sa foloseasca utilitatile cu simt gospodaresc :

 • sa regleze in mod corespunzator temperatura, sa stinga luminile si sa verifice daca robinetele pentru apa calda si rece sunt inchise;

 • sa urmareasca permanent daca instalatia sanitara functioneaza corect si nu sunt pierderi de apa calda ori rece;

Capitolul IV. – Interdictii pentru Locatari

 1. Se interzice cu desavarsire consumul ori comercializarea, in incinta caminului, substantelor halucinogene, administratia caminului avand dreptul si obligatia legala de a anunta organele de politie competente in situatia in care exista indiciile savarsirii unor astfel de fapte.

 2. Consumul de bauturi alcoolice nu este permis daca in acest fel se creeaza stari conflictuale intre locatari sau intre acestia si administratie ori este perturbata linistea si decenta vietii in camin. Abaterile savarsite in camin sub influenta alcoolului nu vor fi considerate ca circumstante atenuante ci dimpotriva, ca circumstante agravante.

 3. Petrecerile in camin sunt interzise.

 4. Fumatul in camin este permis numai in locurile special amenajate in acest sens. Fumatul in camere este permis numai cu acordul colocatarilor si cu conditia repararii eventualelor pagube cauzate din acest motiv (arderea mochetei, a mobilierului etc.).

 5. In camere este interzis gatitul si pastrarea alimentelor perisabile.

 6. Se interzice cu desavarsire aruncarea de obiecte, ambalaje, chistoace etc. pe ferestrele camerelor si holurilor, escaladarea acestora, aplecatul peste pervaz ori purtarea de discutii cu trecatorii de pe strada .

 7. Se interzice cu desavarsire sa se faca copii dupa cheile camerei.

 8. Se interzice cu desavarsire locatarilor orice manifestari care aduc prejudicii caminului si, implicit, unitatilor de invatamant ce functioneaza in cadrul Fundatiei Ecologice „Dimitrie Cantemir” Targu-Mures .

Capitolul V. – Dispozitii Finale

 1. In cazurile unor acte de indisciplina deosebite paznicul caminului va anunta imediat, telefonic, pe administratorul caminului si, cu aprobarea acestuia, organele de politie.

 2. In cazul nerespectarii prevederilor din acordul de cazare si a celor din prezentul regulament, conform art.16 al acordului de cazare administratia caminului este indreptatita sa propuna rezilierea acordului de cazare.

 3. Anterior rezilierii, administratia caminului va inainta conducatorului activitatii de invatamant (decanatul Facultatii ori directorul Scolii Postliceale) un exemplar din declaratiile referitoare la caz, inclusiv referatul administratiei, din care sa rezulte in mod explicit abaterile de la prevederile acordului de cazare si / sau de la cele ale regulamentului de ordine interioara, solicitandu-se punctul de vedere in termen de 5 zile lucratoare.

 4. Tot anterior desfiintarii acordului de cazare, administratia caminului va anunta si familia locatarului.

 5. Rezilierea acordului de cazare produce efecte numai dupa indeplinirea demersurilor mentionate la punctele 3 si 4, incepand cu data de intai a lunii urmatoare (daca taxa de cazare pe luna in curs a fost achitata), fara restituirea vreunei sume de bani.

 6. Studentul ori elevul exclus din camin pentru nerespectarea prevederilor acordului de cazare ori pe cele ale regulamentului de ordine interioara nu va mai fi primit niciodata si nu i se va mai permite accesul in camin nici ca vizitator.