„În atenția studenților Facultății de Drept”

Cererile pentru parcurgerea a 2 ani de studiu într-un singur an universitar
(anii II și III), formulate în temeiul dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr.
1/2011 a educaţiei naţionale, pot fi depuse la secretariatul Facultății de Drept,
până în data de 26.09.2022.

Decanul Facultății de Drept,
Prof. univ. dr. Brîndușa Gorea


OFFERTA ACCADEMICA ›

 Ammisione 2024 »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia o geografia del turismo ti aspettiamo da noi!