În atenția candidaților la Facultatea de Medicină

EXAMENUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ, SPECIALIZĂRILE:

 • MEDICINĂ DENTARĂ
 • ASISTENȚĂ DE PROFILAXIE DENTARĂ
 • BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ

se desfășoară în  26 SEPTEMBRIE 2022 

Proba scrisă începe,  la ora 10.00 şi durează 2 ore pentru programul de  „Medicină Dentară” și 1,30 ore la programele „Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală” și „Asistență de Profilaxie Stomatologică”.

 Candidații pot intra în sala de concurs începând cu ora 9.00 după cum urmează:

Sala A11

 • MEDICINĂ DENTARĂ

Sala A12

 • ASISTENȚĂ DE PROFILAXIE DENTARĂ
 • BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ

 • La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimează cu Buletin de identitate/ Carte de identitate / Pașaport în termen de valabilitate .
 • Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a mai susține examenul.
 • Pe parcursul examenului candidaţii pot avea asupra lor o sticlă cu apă/suc şi dulciuri.
  Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile.

 


OFFERTA ACCADEMICA ›

 Ammisione 2022 »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia o geografia del turismo ti aspettiamo da noi!