„Evaluarea psihologică cu ajutorul testelor proiective, a minorului implicat în procese civile și penale”

Workshop-ul la care vă invităm să participați, se va desfășura pe două direcții, și anume:

Prezentarea Testelor de personalitate proiective  în general și a Testului Desenul familiei  în particular – descriere, administrare, cotare, interpretare/analiza propriu-zisă.

Încadrarea în materia Dreptului Familiei a cauzelor privind minorii, acțiunea în stabilirea autorității părintești și rolul expertizei psihologice a minorului, utilitatea concluziilor psihologului, aplicabilitatea interpretării Testului Desenul familiei în pronunțarea hotărârii judecătorești.

 


OFFERTA ACCADEMICA ›

 Ammisione 2024 »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia o geografia del turismo ti aspettiamo da noi!