ADMITEREA LA SPECIALIZĂRILE DE NIVEL MASTER

Candidații înscriși la programele de studii:

• Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
• Gestiunea Financiară a Afacerilor
• Resurse Turistice și Protecția Mediului
• Asigurarea Calității Învățământului
• Managementul Resurselor Umane

în sesiunea I  de înscrieri (10 – 28 Iulie 2023) sunt declarați admiși.

Confirmarea locurilor are loc în perioada  24 – 28 iulie.


Confirmarea locurilor se face prin:
– semnarea contractului de studii (personal sau cu împuternicire legalizată)
– depunerea diplomei de licență în original  la sediul Universității
– achitarea primei rate din taxa de școlarizare (950 lei) la casieria Universității


♦ Diploma de licență în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor


OFFERTA ACCADEMICA ›

 Ammisione 2024 »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia o geografia del turismo ti aspettiamo da noi!