esami - dissertazione

Completamento degli studi* Examene Disertație 2021

    În ședința Senatului universitar din 04.02.2021 s-au adoptat următoarele măsuri referitoare la susținerea examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021 :

– Examenele de licență și disertație se vor desfășura exclusiv online, cu respectarea Procedurii elaborate în acest sens și cu respectarea dispozițiilor Metodologiei adoptate în concordanță cu dispozițiile Ordinului MEC nr. 6125/2016, cu modificările aduse prin Ordinul MEC nr. 3200/2021;

– Examenele se desfășoară conform programării cuprinse în Structura anului universitar:

  • 15 iulie (examenele de disertație);

– Examenul de licență constă dintr-o probă unică, de susținere a lucrării de licență;

– Taxa pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor se menține la nivelul celei aprobate prin
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/03.12.2012 (pdf.) :

  • 800 lei pentru cel de disertație;

 

ORAR – EXAMENE


 

Facultatea de Drept

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Geografie

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 

Examene Licență – Disertație 2020

 

 

SPECIFICAȚII
Absolvenții vor comunica cu coordonatorii științifici în vederea finalizării lucrărilor de licență/disertație.
Taxa cuprinde operațiunile de înscriere, procesarea documentelor, eliberarea certificatului de competență lingvistică și evaluarea examenului de licență/disertație.
Nivelul taxelor este: 1.200 lei pentru licență și 800 lei pentru disertație și  este stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității nr. 9/03.12.2012, (pdf) >
Plata se face prin virament în contul: RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.
Examenele vor fi susținute on-line prin intermediul aplicației Microsoft Teams.


OFFERTA ACCADEMICA    ›

 Ammisione 2021 – 2022  »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia, geografia del turismo o ingegneria* ti aspettiamo da noi!